Telia Building Monitoring

Se hur din fastighet fungerar - i realtid

Huslängor med spännande fasader

Lyssna till din fastighet för effektivare och mer hållbar drift

Genom Telia Building Monitoring kan du som fastighetsägare samla in olika typer av data från din fastighet. Få realtidskoll på inomhusklimat, luftkvalitet, närvaro i rum eller om dörrar är öppna eller stängda. Datat visualiseras i Telias IoT Platform. Med realtidsinsikter kan du agera direkt om något är fel samt analysera informationen över tid för optimering och ökad proaktivitet av underhåll och kundservice. Med en öppen plattform och API:er kan du integrera fastighetens data till och från olika fastighetssystem.

  • Digital översikt

    Få översyn av dina fastigheter och data för analys och proaktivitet.

  • Bättre inomhusklimat

    Säkerställ en behaglig och hälsosam inomhusmiljö.

  • Optimera drift och underhåll

    Realtidsinsikter för analys och intrimning av fastigheten.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på hur Building Monitoring från Telia kan underlätta driften av din fastighet så hör av dig!

Detta möjliggörs genom Building Monitoring

Optimering av inomhusklimat

Få realtidsinsikter om temperatur och luftfuktighet i din fastighet. Detta möjliggör optimering av inomhusklimatet för ökad komfort för dina hyresgäster samtidigt som du minskar dina energikostnader och CO2-utsläpp.

Säkerställande av luftkvalitet

Monitorera luftkvalitet och komfortnivåer för att säkerställa en hälsosammare och renare inomhusluft. Du får insikter om Air Quality Index (AQI) baserat på temperatur, luftfuktighet, CO2e, B-VOC och lufttryck.

Temperaturmonitorering på svåråtkomliga platser

Få koll genom smidig temperatur- och luftfuktighetsmonitorering på distans i exempelvis fjällstugor, källarutrymmen, frysar, containrar, lagerbyggnader och utomhus i mark eller sjöar.

Koll på när någon är i rummet

Få större koll på hur dina fastigheters rum används för att identifiera outnyttjade utrymmen eller planera underhåll.

Öppen-/stängdmonitorering för ökad trygghet

Är det spring i dörrar på nätterna eller står ett fönster öppet och drar in kalluft? Genom att mäta kan du få svar och göra åtgärder.

Daniel Östman, energichef på Rikshem.
Genom att övervaka inomhusklimatet kan vi identifiera och justera avvikelser innan de blir problem, och vi har sparat mycket energi genom att finjustera temperaturen i våra byggnader.
– Daniel Östman, energichef på Rikshem.

Har du frågor om Building Monitoring?

Oavsett om du är fastighetsägare, representant för en bostadsrättsförening eller jobbar med fastighetsförvaltning på andra sätt är du välkommen att höra av dig till oss för att prata övervakning av fastigheter.

Vanliga frågor och svar